Termeni De Garanție

24 miesiące

luni

sau
12 miesiące

luni

 1. Perioada de garanție este de 24 de luni de la data cumpărării produsului pentru persoanele fizice.
 2. Pentru persoanele juridice, perioada de garanție este de 12 luni de la data cumpărării produsului.
 3. Reparațiile ce acoperă obiectul garanției se efectuează în punctul de service al garantului situat în sediul Profix.
 4. Garanția acoperă defectele de fabricație apărute în perioada de garanție, în condițție în care produsul este folosit corect.
 5. Garanția nu acoperă:
 6. - orice daune cauzate de utilizator,

  - reparații, intervenții sau modificări executate de persoane neautorizate de către producător și utilizarea incorectă sau în alte scopuri decît cele prevăzute în manualul de utilizare a produsului,

  - daune rezultate din nerespectarea instrucțiunilor la pornirea, întreținerea și operarea dispozitivului,

  - daune cauzate de suprasolicitarea dispozitivului rezultată din funcționarea excesivă a dispozitivului sau de lucru în condiții necorespunzătoare,

  - uzura naturală a pieselor sau a subansambleor, cum ar fi periile de motor din grafit,

  - orice daună mecanică,

  - reparații care constau în ajustări și diverse acțiunile prevăzute în instrucțiunile de utilizare, pe care utilizatorul este obligat să le efectueze singur și pe cheltuiala sa.

 7. Garanția se pierde dacă se constată intervenții sau reparații executate de persoane neautorizate de către producător.
 8. Reclamația trebuie făcută direct la Garant sau la punctul de vânzare în termen de 3 zile din ziua în care a fost detectat defectul. Produsele care fac obiectul reclamației trebuie livrate la punctul de cumpărare sau direct la producător - termenul de reparație poate fi prelungit. Perioada de garanție este prelungită cu momentul reparării.
 9. Reparațiile acoperite de garanție vor fi efectuate în termen de 14 zile din ziua în care dispozitivul este livrat la punctul de service. Dacă reparația necesită avizul unui expert sau dacă piesele de schimb trebuie comandate direct de la producător, termenul pentru reparație poate fi prelungit. Perioada de garanție este prelungită cu momentul reparării.
 10. Garanția este valabilă numai cu este prezentarea chitanței și certificatului de garanție completat în întregime de părțile în cauză și cu ștampila vânzătorului. Fără toate acestea cerificatul de garanție este invalid.
 11. Verificarea eficienței unui dispozitiv în service nu este înțeleasă ca reparație de garanție. Costurile unei astfel de verificări sunt suportate de proprietarul dispozitivului.